dr inż.

Małgorzata Zygarlicka

Jednostka:
Funkcja:
Prodziekan - wydziaŁ elektrotechniki, automatyki i informatyki
Stanowisko:
adiunkt
Pokój:
P3-416
Telefon:
+48 77 449 8667
Informacje:
konsultacje: poniedziałek godz. 11:00-12:30, P4-103