Marzena Glinna-Nowak

mgr

Marzena Glinna-Nowak

Funkcja:
Pełnomocnik
Stanowisko:
specjalista - pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
Pokój:
304
Telefon:
77 449 8209