dr inż.

Marzena Szewczuk-Stępień

Funkcja:
Dziekan - wydziaŁ ekonomii i zarzĄdzania
Stanowisko:
adiunkt
Pokój:
L-114
Telefon:
+48 77 4498765