Robert Owsiński

dr inż.

Robert Owsiński

Funkcja:
Kierownik Laboratorium
Stanowisko:
adiunkt
Pokój:
B-306
Telefon:
77 449 8405
Strona WWW:
http://r.owsinski.po.opole.pl lmk.po.opole.pl
Informacje:
Zainteresowania naukowe: - Analiza złożonych stanów obciążenia z uwzględnieniem nieliniowych modeli materiałowych z wykorzystaniem MES; - Badania eksperymentalne materiałów konstrukcyjnych w złożonych stanach obciążenia; - Tworzenie narzędzi obliczeniowych w języku MATLAB; - Modelowanie 3D elementów maszyn;