Żaneta Grzywacz

dr

Żaneta Grzywacz

Funkcja:
Prodziekan - Wi, Prodziekan Ds. Dydaktyki
Stanowisko:
adiunkt
Pokój:
ME-304 /S - 219
Telefon:
77 449 8880
Informacje:
KONSULTACJE W SEMESTRZE LETNIM 2021/2022 Konsultacje w trybie stacjonarnym: S-219 poniedziałki 9:30 - 11:00 Konsultacje w trybie zdalnym odbywać się będą równolegle pod następującym adresem: https://etele.po.edu.pl/KONSULTACJE W celu ustalenia terminu spotkania konsultacyjnego, preferowany jest wcześniejszy kontakt mailowy: z.grzywacz@po.edu.pl * Istnieje możliwość konsultacji w innym dniu i godzinie po wcześniejszym uzgodnieniu z prowadzącym. * Zmiany terminów konsultacji, będą uaktualniane dzień przed ich wystąpieniem.