Prof. dr hab. inż. Damian Bęben powołany do ważnego, ministerialnego zespołu

Prof. dr hab. inż. Damian Bęben został jednym z ekspertów oceniających napływające z całego kraju wnioski o przyznanie stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studentów i wybitnych młodych naukowców.

Powołanie do zespołu doradczego Ministra jest dla mnie dużą nobilitacją i uznaniem, ale także dowodem na rozpoznawalność opolskiego środowiska naukowego, który jako stosunkowo mały ośrodek naukowy w Polsce, został dostrzeżony i doceniony. Ponadto, jest to dla mnie wyróżnienie w pewnym sensie „sentymentalne”, gdyż w roku 2010, sam takie stypendium Ministra dla wybitnych młodych naukowców uzyskałem. Teraz ja będę oceniał młodych naukowców i mam nadzieję, że wielu młodych badawczy pójdzie podobną drogą – komentuje prof. dr hab. inż. Damian Bęben, który właśnie został powołany do zespołu doradczego oceniającego napływające z całego kraju wnioski o przyznanie stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studentów i wybitnych młodych naukowców.

Prof. dr hab. inż. Damian Bęben pracuje w Katedrze Mostów, Geotechniki i Procesów Budowlanych Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej, jest także przewodniczącym rady naukowej dyscypliny inżynieria lądowa, geodezja i transport . – Na naszym wydziale mamy dobrą tradycję w uzyskiwaniu takich stypendiów. Kilka lat temu takie prestiżowe stypendium ministra dostał dr Marcin Spyra, który aktualnie zrobił habilitację w Niemczech, a w ostatnim czasie stypendia uzyskali dr Piotr Bońkowski, dr Tomasz Maleska i dr Krzysztof Drożdżol – każda z tych młodych osób pracuje intensywnie nad swoimi habilitacjami – wylicza prof. dr hab. inż. Damian Bęben, który zauważa, że młodzi naukowcy mają duże możliwości realizacji celów naukowych i rozwijania swoich karier, gdyż są wspomniane stypendia Ministra, stypendia Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP), inne programy FNP, system projakościowy na Politechnice Opolskiej, możliwości wyjazdów w ramach programów NAWA, granty na zadania badawcze Miniatura przyznawane przez NCN, itd. – Wystarczy tylko chcieć angażować się w pracę naukowo-badawczą, a efekty przyjdą w postaci najpierw publikacji i grantów, a później kolejnych awansów naukowych – podkreśla.
To bardzo duża satysfakcja gdy się widzi, że pracownicy politechniki powoływani są jako eksperci w zespołach doradczych z obszaru, za który odpowiada się w uczelni – komentuje prof. Grzegorz Królczyk, prorektor ds. nauki i rozwoju Politechniki Opolskiej.

KATEGORIE

POLECANE

ARCHIWUM

WAŻNE

GALERIA

Rok 2021
Zdarta trawa i dwie górki żwiru
Rok 2021
Kobieta i troje mężczyzn za stołem na podwyższeniu, poniżej dwa stoły za którymi siedzą ludzie, i na których stoją błękitne i czarne termosy
Rok 2021
Rok 2021
Rok 2021
Rok 2021

Zobacz także