Prof. Grzegorz Królczyk ponownie powołany do ważnego prezydium

Po czterech latach współpracy prof. dr hab. Grzegorz Królczyk ponownie został wybrany do prezydium Kolegium Prorektorów ds. Nauki i Rozwoju publicznych wyższych szkół technicznych.

Kolegium działa jako połączenie dwóch tematycznych zespołów: Kolegium Prorektorów ds. Nauki i Rozwoju oraz Kolegium Prorektorów ds. Ogólnych, Organizacji i Kontaktów z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym. Kolegium Prorektorów ds. Nauki i Rozwoju Publicznych Wyższych Szkół Technicznych w Polsce to forum wymiany doświadczeń, informacji o działaniach pronaukowych, ale również kreujące kierunki rozwoju nauki na uczelniach technicznych w Polsce. To także organ doradczy, który może wnioskować o zmiany do ministerstwa czy innych instytucji wspierających naukę jak Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Przez ostatnie cztery lata prof. dr hab. Grzegorz Królczyk pracował w prezydium kolegium. Teraz został powołany ponownie. Poza nim do prezydium został wybrany prof. Łukasz Albrecht z Politechniki Łódzkiej, prof. Wioletta Rogula-Kozłowska oraz prof. Artur Bejger z Politechniki Morskiej w Szczecinie, który również został przewodniczącym KPNiR. Do kolegium Prorektorów ds. Ogólnych, Organizacji i Kontaktów z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym zostali wybrani: prof. Jarosław Sęp z Politechniki Rzeszowskiej, prof. Justyna Patalas Maliszewska z Uniwersytetu Zielonogórskiego, prof. Adam Woźniak z Politechniki Warszawskiej oraz prof. Rafał Wiśniowski z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, który został przewodniczącym kolegium.

– To zaszczytna funkcja ponieważ w kolegiach pracują prorektorzy z całego kraju odpowiedzialni za najważniejsze kwestie związane z rozwojem, nauką czy też współpracą z przemysłem. Ta praca daje mi także bardzo dużo satysfakcji. Zawsze na spotkaniach kolegiów są osoby odpowiedzialne za zarządzanie nauką w Polsce i współpracą z przemysłem. Na ostatnim posiedzeniu była obecna pani minister prof. Maria Mrówczyńska, prezes Głównego Urzędu Miar prof. Jacek Semaniak i dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju prof. Jerzy Małachowski. To świetna okazja do wymiany poglądów, bardzo konstruktywne spotkanie dla wszystkich – relacjonuje prof. dr hab. Grzegorz Królczyk, prorektor ds. nauki i rozwoju Politechniki Opolskiej. Na ostatnim spotkaniu, które odbyło się w Politechnice Poznańskiej połączone kolegia na honorowego przewodniczącego wybrały prof. Janusza Kotowicza z Politechniki Śląskiej.
– Prof. Janusz Kotowicz to postać wybitna, bardzo rozpoznawalna w Polsce, którego zasługi dla nauki i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym są ogromne, ale przede wszystkim to szanowana i bardzo serdeczna osoba, na którą zawsze jako prorektorzy mogliśmy i nadal możemy liczyć – podsumowuje prof. Królczyk.

Przypomnijmy, że niedawno prof. dr hab. Grzegorz Królczyk został powołany przez ministra Dariusza Wieczorka na przewodniczącego Rady do spraw innowacji w szkolnictwie wyższym i nauce. Rada jest organem doradczym ministra, a jej główne zadania to: identyfikacja i analiza problemów w zakresie polityki innowacyjności w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki; przegląd i analiza rozwiązań organizacyjno-prawnych w zakresie innowacji w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki; opracowywanie założeń o charakterze systemowym w zakresie polityki innowacyjności i proponowanie podstawowych kierunków działań w zakresie rozwoju innowacji w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki a także konsultowanie tych działań z podmiotami zewnętrznymi.

KATEGORIE

POLECANE

ARCHIWUM

WAŻNE

GALERIA

Rok 2021
Zdarta trawa i dwie górki żwiru
Rok 2021
Kobieta i troje mężczyzn za stołem na podwyższeniu, poniżej dwa stoły za którymi siedzą ludzie, i na których stoją błękitne i czarne termosy
Rok 2021
Rok 2021
Rok 2021
Rok 2021

Zobacz także

Mechanika i budowa maszyn w nowej odsłonie

Nacisk na nowoczesne techniki projektowania, wytwarzania i prototypowania jak np. druk 3D, zaawansowane metody symulacji i modelowania oraz znacząco zwiększona ilość zajęć praktycznych – to główne zmiany w programie studiów mechanika i budowa maszyn.

Czytaj więcej »