Gdzie jesteś: Strona główna / Rady Dyscyplin Naukowych

Przewodniczący Rad Naukowych Dyscyplin

dr hab. inż. arch. Mirosław Bogdan

Dyscyplina: architektura i urbanistyka

dr hab. inż. Andrzej Waindok

Dyscyplina: automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne

prof. dr hab. Krzysztof Malik

Dyscyplina: ekonomia i finanse

dr hab. inż. Rafał Stanisławski

Dyscyplina: informatyka techniczna i telekomunikacja

dr hab. inż. Damian Bęben

Dyscyplina: inżynieria lądowa, geodezja i transport

dr hab. inż. Piotr Niesłony

Dyscyplina: inżynieria mechaniczna

dr hab. inż. Małgorzata Wzorek

Dyscyplina: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

dr hab. Cezary Kuśnierz

Dyscyplina: nauki o kulturze fizycznej

dr hab. inż. Ewa Kulińska

Dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości

dr hab. Jan Szczegielniak

Dyscyplina: nauki o zdrowiu