Rozpoczynamy budowę Newtona

Nowoczesny kompleks budynków, w skład którego wchodzą laboratoria, sale wykładowe oraz biblioteka powstanie na drugim kampusie Politechniki Opolskiej. Prace budowlane planowo mają potrwać 22 miesiące, ale firma Budimex, wykonawca prac, zapowiada szybsze tempo.

To kolejna, istotna inwestycja na Politechnice Opolskiej. Na pierwszym kampusie trwa przebudowa budynku „Lipsk”, gdzie będzie się mieścić Wydział Ekonomii i Zarządzania oraz Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki. Wartość inwestycji to ponad 51 mln złotych. Dzisiaj podpisaliśmy umowę z firmą Budimex, która będzie odpowiedzialna za pierwszy etat powstania Newtona na drugim kampusie naszej uczelni – informuje prof. Marcin Lorenc, rektor Politechniki Opolskiej.
Niezwykle cieszmy się z podpisana umowy i tego, że będziemy mogli zrealizować tak potrzebny, także dla młodej kadry inżynierskiej, obiekt, w którym wiedzę będzie mogło zdobywać jednocześnie blisko 1 300 osób. Posiadając kilkudziesięcioletnie doświadczenie w budowaniu tego typu obiektów oraz liczne nagrody i – także międzynarodowe – wyróżnienia wierzymy, że Newton stanie się miejscem narodzin wielu talentów oraz po prostu przyjemnym miejscem do nauki – podkreśla Andrzej Schmalenberg,  dyrektor Budimexu.
To właśnie warszawska firma realizująca inwestycje w całej Polsce, złożyła najkorzystniejszą spośród dziewięciu ofert i tym samym wygrała przetarg na pierwszy etap prac. Od przekazania terenu budowy (najpóźniej do 31 maja br.) firma ma 22 miesiące na przeprowadzenie prac. Budimex deklaruje, że prace zakończy wcześniej, bo w przyszłym roku. Pierwszy etat to stan surowy zamknięty wraz z elewacją oraz sieciami zewnętrznymi. Wartość inwestycji to dokładnie 36 630 630 zł.

Pełna nazwa Newtona to Innowacyjne Centrum Zintegrowanych usług Dydaktycznych i Bibliotecznych. Będzie się on składał z pięciu modułów, których integralną częścią będzie hol. Kolejne cztery elementy budynku to biblioteka, aula, część dydaktyczna oraz laboratorium IT. Całość  zostanie zwieńczona  efektowną elewacją wykonaną z blachy typu corten. Chcemy, żeby Newton był także miejscem spotkań studentów, przestrzenią, w której będą przygotowywać się do zajęć. Ta inwestycja to także element koncepcji Kampus 2.5, która konsoliduje wydziały naszej uczelni – wylicza prof. Marcin Lorenc.

Laboratorium o którym mowa, będzie przeznaczone do celów naukowo-badawczych Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Automatyki. W części dydaktycznej zaprojektowano dwie sale wykładowe przeznaczone do prezentacji multimedialnych. Na piętrze znajdować się będzie dwudzielna sala wykładowa, również z możliwością prezentacji multimedialnych oraz przestrzeń dla samorządu studenckiego. Natomiast aula to nowoczesne pomieszczenie konferencyjne o amfiteatralnym układzie siedzeń mogące pomieścić kilkaset osób.
W części bibliotecznej zaplanowano także obszar dostępny dla użytkowników spoza uczelni, mieszczący informatorium biblioteczne, strefy czytelnicze, stanowiska pracy indywidualnej i grupowej oraz miejsca komputerowe.  Tam także zlokalizowany zostanie Dział Wydawnictw. W budynku swoją siedzibę będzie miał także Samorząd Studencki Politechniki Opolskiej.
Powierzchnia nowego kompleksu będzie obejmowała 12 tysięcy metrów kwadratowych.

KATEGORIE

POLECANE

ARCHIWUM

WAŻNE

GALERIA

Rok 2021
Zdarta trawa i dwie górki żwiru
Rok 2021
Kobieta i troje mężczyzn za stołem na podwyższeniu, poniżej dwa stoły za którymi siedzą ludzie, i na których stoją błękitne i czarne termosy
Rok 2021
Rok 2021
Rok 2021
Rok 2021

Zobacz także