Pion Dyrektora Generalnego

tel. +48 77 449 8000
ul. Prószkowska 76 (budynek nr 5), 45-758 Opole
Sekcja Gospodarczo-Techniczna


Osiedle Akademickie

Dom Studenta „Zaścianek”

ul. Mikołajczyka 6 45-271 Opole

Dom Studenta „Zygzak"

ul. Mikołajczyka 10 45-271 Opole

Dom Studenta „Pryzma”

ul. Mikołajczyka 14 45-271 Opole

Dom Studenta „Sokrates”

ul. Małopolska 22 45-301 Opole

Dom Asystenta

ul. L. Waryńskiego 9 45-047 Opole