Pion Prorektora ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-GospodarczymAkademickie Biuro Karier

ul. Prószkowska 76 (budynek 5 I piętro, pok. 106), 45-758 Opole

Dział Promocji, Komunikacji i Kultury

ul. Prószkowska 76 (budynek nr 5) 45-758 Opole