Pion RektoraSekcja Budżetowania i Kontrolingu
Dział Kadr

ul. Prószkowska 76 (budynek nr 7) 45-758 Opole

Stanowisko ds. Analiz Wynagrodzeń i Zatrudnienia

ul. Prószkowska 76 (budynek nr 7) 45-758 Opole

Inspektor Ochrony Danych

ul. Mikołajczyka 5 45-271

Sekcja ds. utrzymania systemów i infrastruktury informatycznej

ul. S. Mikołajczyka 5 45-271 Opole

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

ul. Prószkowska 76 (budynek nr 7) 45-758 Opole


Sekcja Zamówień Publicznych