Pion RektoraSekcja Budżetowania i Kontrolingu


Sekcja Rozliczeń Finansowych

ul. Prószkowska 76 (budynek nr 7) 45-758 Opole


Dział Kadr

ul. Prószkowska 76 (budynek nr 7) 45-758 Opole

Stanowisko ds. Analiz Wynagrodzeń i Zatrudnienia

ul. Prószkowska 76 (budynek nr 7) 45-758 Opole

Inspektor Ochrony Danych

ul. Mikołajczyka 5 45-271

Sekcja ds. utrzymania systemów i infrastruktury informatycznej

ul. S. Mikołajczyka 5 45-271 Opole


Biuro Organizacji Procesów Zarządczych

ul. Prószkowska 76 (budynek nr 7) 45-758 OpolePełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

ul. Prószkowska 76 (budynek nr 7) 45-758 Opole