Wydział Budownictwa i Architektury


Katedra Mostów, Geotechniki i Procesów Budowlanych

ul. Katowicka 48 45-061 Opole

Katedra Architektury i Urbanistyki

ul. Katowicka 48 45-061 Opole


Katedra Mechaniki, Konstrukcji Budowlanych i Inżynierskich

ul. Katowicka 48 45-061 Opole

Katedra Inżynierii Materiałów Budowlanych

ul. Katowicka 48 45-061 Opole