Wydział Budownictwa i Architektury


Prodziekan ds. organizacyjnych

ul. Katowicka 48 45-061 Opole

Prodziekan ds. dydaktyki

ul. Katowicka 48 45-061 OpoleKatedra Mostów, Geotechniki i Procesów Budowlanych

ul. Katowicka 48 45-061 Opole

Katedra Architektury i Urbanistyki

ul. Katowicka 48 45-061 Opole

Katedra Fizyki Materiałów

ul. Katowicka 48 45-061 Opole

Katedra Mechaniki, Konstrukcji Budowlanych i Inżynierskich

ul. Katowicka 48 45-061 Opole

Katedra Inżynierii Materiałów Budowlanych

ul. Katowicka 48 45-061 Opole