Wydział Ekonomii i ZarządzaniaProdziekan ds. dydaktyki

ul. Luboszycka 7 45-036 Opole

Sekretariat

ul. Luboszycka 7 45-036 Opole

Biuro Organizacyjno-Administracyjne

ul. Luboszycka 7 45-036 Opole

Katedra Ekonomii, Finansów, Badań Regionalnych i Międzynarodowych

ul. Luboszycka 7 45-036 Opole

Katedra Polityki Regionalnej i Rynku Pracy

ul. Luboszycka 7 45-036 Opole

Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem, e-Biznesu i Gospodarki Elektronicznej

ul. Luboszycka 7 45-036 Opole