Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki
Biuro Organizacyjno-Administracyjne

ul. Sosnkowskiego 31 45-272 Opole


Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji

ul. Ozimska 75 Opole

Katedra Matematyki i Zastosowań Informatyki

ul. Sosnkowskiego 31 45-272 Opole

Katedra Inżynierii Bezpieczeństwa i Systemów Technicznych

ul. Sosnkowskiego 31 45-272 Opole

Katedra Inżynierii Biosystemów i Procesów Chemicznych

ul. Sosnkowskiego 31 45-272 Opole


Katedra Logistyki

ul. Sosnkowskiego 31 45-272 Opole