Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki


Pracownicy wydziału

ul. Sosnkowskiego 31 45-272 Opole

Biuro Organizacyjno-Administracyjne

ul. Sosnkowskiego 31 45-272 OpoleKatedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji

ul. Ozimska 75 Opole

Katedra Matematyki i Zastosowań Informatyki

ul. Sosnkowskiego 31 45-272 Opole

Katedra Inżynierii Bezpieczeństwa i Systemów Technicznych

ul. Sosnkowskiego 31 45-272 Opole

Katedra Inżynierii Biosystemów i Procesów Chemicznych

ul. Sosnkowskiego 31 45-272 Opole

Katedra Fizyki

ul. Ozimska 75 45-370 Opole

Katedra Logistyki

ul. Sosnkowskiego 31 45-272 Opole