Wydział Inżynierii Produkcji i LogistykiProdziekan ds. dydaktyki

ul. Sosnkowskiego 31 45-272 Opole


Pracownicy wydziału

ul. Sosnkowskiego 31 45-272 Opole

Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji

ul. Ozimska 75 Opole

Katedra Matematyki i Zastosowań Informatyki

ul. Sosnkowskiego 31 45-272 Opole


Katedra Inżynierii Biosystemów i Procesów Chemicznych

ul. Sosnkowskiego 31 45-272 Opole


Katedra Logistyki

ul. Sosnkowskiego 31 45-272 Opole