Wydział MechanicznyProdziekan ds. dydaktyki

ul. S. Mikołajczyka 5 45-271 Opole

Sekretariat

ul. S. Mikołajczyka 5 45-271 Opole


Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

ul. S. Mikołajczyka 5 45-271 Opole


Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej

ul. S. Mikołajczyka 5 45-271 Opole

Katedra Technologii Maszyn i Materiałoznawstwa

ul. S. Mikołajczyka 5 45-271 Opole

Katedra Inżynierii Procesowej i Środowiska

ul. S. Mikołajczyka 5 45-271 Opole

Centrum Metrologii Przemysłowej

ul. S. Mikołajczyka 5 45-271 Opole

Laboratorium Technologicznej Warstwy Wierzchniej

ul. S. Mikołajczyka 5 45-271 Opole

Laboratorium Metrologii Powierzchni

ul. S. Mikołajczyka 5 45-271 Opole

Laboratorium Zaawansowanych Technologii Wytwarzania

ul. S. Mikołajczyka 5 45-271 Opole