Gdzie jesteś: Strona główna / Test 02
9:00 - 9:30 » Powitanie gości
  • dr hab. inż. Marcin Lorenc – Rektor Politechniki Opolskiej
  • Bernarda Zarzycka – Dyrektor PLO nr 1 w Opolu
  • Aleksander Iszczuk– Naczelnik Wydziały Oświaty w Opolu
  • Moderator: dr hab. inż. Szczepan Paszkiel
9:30 - 10:00 » Kacperka zabawy z względnością ruchu

Prelegentka: Agnieszka Tomalak

Jak zmienia się pogląd na opis względności ruchu na poszczególnych etapach edukacyjnych począwszy od przedszkola, a skończywszy na wyższych studiach. Od podejścia intuicyjnego do relatywistycznego.

10:00 - 10:30 » Urealniona matematyka na miarę wieku

Prelegent: Paweł Słaby

Celem odczytu jest ukazanie słuchaczom – budowanie modeli matematycznych, sytuacji realistycznych przez ucznia, dostosowane do jego wieku, wiedzy i umiejętności, a także narzędzi technologii informacyjnej, którymi dysponuje. Wykład ma być odpowiedzią na odwieczne pytanie uczniów „Po co się tego uczę?”, a także podpowiedzią dla nauczycieli, jak na różnych etapach edukacyjnych przytoczyć i rozwiązać zadania osadzone w kontekście praktycznym, wzbudzając tym samym zainteresowanie matematyką.

10:30 - 10:45 » PRZERWA
10:45 - 11:15 » Temat wykładu

Prelegentka: dr Katarzyna Wojteczek

10:15 - 11:45 » Ruch walca na równi pochyłej. Matematyczny model ruchu i jego eksperymentalna weryfikacja

Prelegent: dr hab. Andrzej Kozdraś

W pierwszej części wystąpienia omówione zostaną fizyczne podstawy ruchu postępowo-obrotowego bryły sztywnej, ze wskazaniem najważniejszych wielkości fizycznych z nim związanych. Następnie na przykładzie pełnego jednorodnego walca zostaną przedstawione fazy budowy matematycznego modelu jego ruchu na równi i postawione hipotezy wynikające z modelu. W części drugiej zostaną zaprezentowane wyniki badań eksperymentalnych wykonanych w laboratorium fizyki Politechniki Opolskiej, wraz z ich odniesieniem do zaproponowanego modelu.

11:45 - 12:15 » PRZERWA
12:15 - 12:40 »
12:40 – 13:05 »
13:05 - 13:30 »
13:30 – 13:55 »
14:00 » Zakończenie konferencji