Gdzie jesteś: Strona główna / Test 02

  • dr hab. inż. Marcin Lorenc - Rektor Politechniki Opolskiej
  • Bernarda Zarzycka - Dyrektor PLO nr 1 w Opolu
  • Aleksander Iszczuk– Naczelnik Wydziały Oświaty w Opolu
  • Moderator: dr hab. inż. Szczepan Paszkiel

Prelegentka: Agnieszka Tomalak

Jak zmienia się pogląd na opis względności ruchu na poszczególnych etapach edukacyjnych począwszy od przedszkola, a skończywszy na wyższych studiach. Od podejścia intuicyjnego do relatywistycznego.

Prelegent: Paweł Słaby

Celem odczytu jest ukazanie słuchaczom - budowanie modeli matematycznych, sytuacji realistycznych przez ucznia, dostosowane do jego wieku, wiedzy i umiejętności, a także narzędzi technologii informacyjnej, którymi dysponuje. Wykład ma być odpowiedzią na odwieczne pytanie uczniów „Po co się tego uczę?", a także podpowiedzią dla nauczycieli, jak na różnych etapach edukacyjnych przytoczyć i rozwiązać zadania osadzone w kontekście praktycznym, wzbudzając tym samym zainteresowanie matematyką.

Prelegentka: dr Katarzyna Wojteczek

Prelegent: dr hab. Andrzej Kozdraś

W pierwszej części wystąpienia omówione zostaną fizyczne podstawy ruchu postępowo-obrotowego bryły sztywnej, ze wskazaniem najważniejszych wielkości fizycznych z nim związanych. Następnie na przykładzie pełnego jednorodnego walca zostaną przedstawione fazy budowy matematycznego modelu jego ruchu na równi i postawione hipotezy wynikające z modelu. W części drugiej zostaną zaprezentowane wyniki badań eksperymentalnych wykonanych w laboratorium fizyki Politechniki Opolskiej, wraz z ich odniesieniem do zaproponowanego modelu.