Trwa rekrutacja na studia magisterskie

Do 18 lutego na Politechnice Opolskiej trwa rekrutacja na studia drugiego stopnia, które umożliwiają dalszą naukę inżynierom.

Studia inżynierskie trwają siedem semestrów, zatem kończą się w semestrze zimowym. Stąd też uruchamiamy zimową rekrutację, żeby świeżo upieczeni inżynierowie nie musieli czekać do jesieni z podjęciem dalszej nauki – tłumaczy dr Anida Stanik-Besler, prorektor ds. kształcenia i dydaktyki Politechniki Opolskiej.
Rekrutacja na drugi stopień studiów prowadzona jest na: Wydziale Budownictwa i Architektury, Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, Wydziale Mechanicznym oraz Wydziale Inżynierii Produkcji i Logistyki.
Zdecydowana większość kandydatów na studia drugiego stopnia to nasi absolwenci studiów inżynierskich. Jednak na studia magisterskie przyjeżdżają do nas także absolwenci uczelni z Wrocławia, Łodzi czy Wielunia – wylicza dr inż. Joanna Kolańska-Płuska, pełnomocnik rektora ds. rekrutacji, która podkreśla, że studia drugiego stopnia najlepiej rozpocząć zaraz po odebraniu dyplomu inżynieria. – Obserwujemy, że studenci, którzy kończą pierwszy stopień i od razu zaczynają drugi radzą sobie lepiej niż ci, którzy odkładają na jakiś czas dalsze studia. Każdy rok zwłoki powoduje to, że chęci do studiowania są coraz mniejsze. Praca, sprawy rodzinne komplikują studiowanie stacjonarne – zauważa dr inż. Joanna Kolańska-Płuska.
O tym, że warto zdobyć tytuł magistra świadczą także dane z rynku pracy. – Absolwenci drugiego stopnia studiów szybciej znajdują pracę – więcej z nich znalazło ją jeszcze w trakcie studiowania lub w okresie do 3 miesięcy od obrony pracy dyplomowej, w porównaniu do absolwentów pierwszego stopnia. Podobnie kształtuje się sytuacja w odniesieniu do formy zatrudnienia – ponad 92% absolwentów drugiego stopnia pracuje, odbywa staż lub prowadzi własną działalność. Dodatkowo więcej absolwentów drugiego stopnia pracuje na umowę o pracę na czas nieokreślony, a mniej na  umowy cywilno-prawne, w porównaniu z pierwszym stopniem – wylicza Aleksandra Jasińska, kierownik Akademickiego Biura Karier Politechniki Opolskiej.
Rekrutacja na studia magisterskie trwa do 18 lutego. Od 19 do 22 lutego przyszli studenci będą mogli złożyć dokumenty w Punkcie Rekrutacyjnym.

KATEGORIE

POLECANE

ARCHIWUM

WAŻNE

GALERIA

Rok 2021
Zdarta trawa i dwie górki żwiru
Rok 2021
Kobieta i troje mężczyzn za stołem na podwyższeniu, poniżej dwa stoły za którymi siedzą ludzie, i na których stoją błękitne i czarne termosy
Rok 2021
Rok 2021
Rok 2021
Rok 2021

Zobacz także