Tylko cztery kierunki studiów w Polsce wyróżnione prestiżowym certyfikatem. Jeden z nich to nasza mechanika i budowa maszyn

Mechanika i budowa maszyn jako jeden z czterech kierunków studiów w całej Polsce został wyróżniony prestiżowym Certyfikatem Doskonałości Kształcenia w kategorii: zawsze dla studenta – doskonałość we wsparciu rozwoju studentów.

To dla nas bardzo dobra wiadomość. Kierunek mechanika i budowa maszyn został wyróżniony certyfikatem jako jeden z czterech kierunków bogatej i różnorodnej oferty studiów wszystkich polskich uczelni – informuje prof. Grzegorz Robak, dziekan Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej. – Uzyskanie certyfikatu możliwe jest wówczas, gdy raport z wizytacji zawiera dobre praktyki we wsparciu studentów w uczeniu się, rozwoju społecznym, naukowym lub zawodowym i wejściu na rynek pracy – dodaje dziekan.
Certyfikat Doskonałości Kształcenia przyznaje Polska Komisja Akredytacyjna. Jak czytamy w uzasadnieniu decyzji: „jednostki, które prowadzą kierunki wyróżnione przez Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej certyfikatem, wdrażają skuteczne, innowacyjne oraz godne naśladowania rozwiązania sprzyjające jakości kształcenia, charakteryzujące się w szczególności: skutecznością, to jest zdolnością osiągania celów w sferze doskonalenia jakości kształcenia; uniwersalnością, to jest możliwością przenoszenia do innych uczelni; innowacyjnością, to jest nowatorskim charakterem w sferze doskonalenia jakości kształcenia; wzorcowością, to jest możliwością bycia punktem odniesienia; etycznością, to jest zgodnością z normami i wartościami etycznymi oraz zasadami odpowiedzialności społecznej; trwałością, to jest powtarzalnością i trwałością wpływu na doskonalenie jakości kształcenia”.

Po raz pierwszy nasza uczelnia otrzymała tak ważny certyfikat. Dla nas to przede wszystkim potwierdzenie wysokiej jakości kształcenia a także duża satysfakcja ponieważ na przyznanie certyfikatu znaczący wpływ miały opinie samych studentów – podkreśla dr Anida Stanik-Besler, prorektor ds. kształcenia i dydaktyki Politechniki Opolskiej.
Polska Komisja Akredytacyjna oceniając mechanikę i budowę maszyn zauważyła, że na Wydziale Mechanicznym wykorzystując nowe technologie funkcjonuje kompleksowy, stały i zróżnicowany system wsparcia dla studentów, który pomaga im w osiąganiu celów dydaktycznych, naukowych i zawodowych. System ten jest dostosowany do potrzeb różnych grup studentów, w tym studentów wybitnych, studentów zagranicznych oraz studentów z niepełnosprawnościami. Ponadto nagradzane są osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne, a studenci mają możliwość indywidualizacji procesu kształcenia.

Komisja zauważyła również, że zarówno wydział jak i cała uczelnia zapewniają studentom wsparcie psychologiczne, a także podejmują działania mające na celu przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji. Jako dobre praktyki wskazano m.in.: organizację warsztatów rozwoju osobistego, wprowadzenie zajęć humanistyczno-społecznych, które umożliwiają studentom rozwinięcie umiejętności w zakresie komunikacji wizualnej, prezentacji graficznych, używania multimediów, a także zdobycie praktycznej wiedzy związanej z autoprezentacją i budowaniem wizerunku. W dobrych praktykach jest także „Pogotowie Sesyjne”, czyli  inicjatywa mająca na celu pomoc nowym studentom w odnalezieniu się podczas okresu egzaminacyjnego, zminimalizowanie stresu oraz informowanie o prawach i zasadach organizacji sesji.
Komisja brała pod uwagę także infrastrukturę i zasoby edukacyjne wykorzystywane w realizacji programu studiów a także współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym w konstruowaniu, realizacji i doskonaleniu programu, a jako dobrą praktykę wskazano m.in. znaczną skalę realizacji prac dyplomowych we współpracy z zakładami przemysłowymi i biurami projektowymi, w ramach których studenci rozwiązują rzeczywiste problemy naukowe i praktyczne.

KATEGORIE

POLECANE

ARCHIWUM

WAŻNE

GALERIA

Rok 2021
Zdarta trawa i dwie górki żwiru
Rok 2021
Kobieta i troje mężczyzn za stołem na podwyższeniu, poniżej dwa stoły za którymi siedzą ludzie, i na których stoją błękitne i czarne termosy
Rok 2021
Rok 2021
Rok 2021
Rok 2021

Zobacz także

Ważny punkt na etapie rekrutacji na studia

W jednym miejscu można nie tylko złożyć dokumenty związane z procesem rekrutacyjnym na studia, ale także poznać np. szczegóły zakwaterowania w akademiku czy możliwości finansowanego wsparcia studentów: Punkt Rekrutacyjny naszej uczelni działa do 25 lipca.

Czytaj więcej »