W Opolu dyskutowano o dekarbonizacji sektora ciepłownictwa w całej Europie

Międzynarodowy zespół ekspertów, w którego składzie byli także naukowcy Politechniki Opolskiej, prowadził symulacje techniczno-ekonomiczne możliwych scenariuszy transformacji i dekarbonizacji, która czeka branżę ciepłowniczą w całej Europie.

Warsztaty to część projektu SET_HEAT, w którym uczestniczą naukowcy z Politechniki Opolskiej i Politechniki Śląskiej. – Na systemach ciepłowniczych z opolskiej spółki ECO SA oraz przedsiębiorstw ciepłowniczych z Chorwacji, Rumunii i Litwy pracujemy nad zmniejszeniem zużycia węgla i gazu ziemnego, poprzez to, że wprowadzimy tam energię odnawialną i ciepło odpadowe. Efektem trzyletnich prac i analiz będzie wypracowanie konkretnych planów techniczno-inwestycyjnych, ale posiadających także uniwersalne rozwiązania, co będzie podstawą do wdrożenia metod przez przedsiębiorstwa i tym samym ubieganie się o dofinansowanie na tzw. twarde projekty, czyli modernizacjętłumaczy dr inż. Mariusz Tańczuk, kierownik projektu z Katedry Inżynierii Procesowej i Środowiska Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej.

W trzydniowych warsztatach w Opolu, które właśnie się zakończyły, naukowcy, inżynierowie i eksperci zewnętrzni dyskutowali i prowadzili symulacje techniczno-ekonomiczne możliwych scenariuszy transformacji i dekarbonizacji, która czeka branżę ciepłowniczą w całej Europie. To nie tylko przedstawiciele 12 partnerów projektu z pięciu krajów Europy ale także goście z Komisji Europejskiej oraz partnerzy z branży ciepłowniczej z Danii i Wielkiej Brytanii. Gościem spotkania był także profesor Henrik Lund z Uniwersytetu w Alborgu w Danii – wybitny ekspert i autorytet w zakresie systemów energetycznych, ciepłownictwa i systemów odnawialnych, główny edytor czasopisma Energy. – Ciepłownictwo ma szczególną rolę w osiągnięciu neutralności klimatycznej całego sektora energetycznego. To dobrze, że Politechnika Opolska i inne jednostki naukowe pochylają się nad tym problemem. Jestem przekonany, że realizacja projektu SET_HEAT przybliży nas do określenia optymalnego scenariusza dekarbonizacji nie tylko Opola ale sektora ciepłowniczego w Polsce i w innych krajach Europy – mówi prof. Henrik Lund, który na Wydziale Mechanicznym wygłosił wykład pt. „Theory, Concepts and Energy Systems Analysis of Smart Renewable Energy Systems” czyli jak społeczeństwa mogą zaprojektować i osiągnąć stabilne i w pełni zdekarbonizowane systemy energetyczne oparte na energii odnawialnej.

Głównym celem warsztatów była prezentacja i dyskusja nad już osiągniętymi wynikami prac naszego zespołu. Warsztaty dotyczyły także naszego miasta: poszukiwano optymalnego scenariusza dekarbonizacji systemu ciepłowniczego Opola z wykorzystaniem dostępnego w mieście ciepła odpadowego, źródeł odnawialnych oraz technologii sezonowego magazynowania ciepła. Wśród propozycji optymalnego scenariusza dla Opola do zrealizowania w pierwszym etapie dekarbonizacji – do roku 2028 jest wykorzystanie źródeł ciepła odpadowego z przemysłu, planowanej spalarni odpadów oraz z oczyszczalni ścieków przy założeniu korzystania z istniejących i planowanych efektywnych układów skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej z gazu ziemnego. Dodatkowo wykorzystanie kotła elektrycznego do produkcji ciepła z zielonego prądu – w przypadku niskich lub ujemnych cen energii elektrycznych – relacjonuje dr inż. Mariusz Tańczuk.
Prace projektu SET_HEAT zakończą się jesienią 2026 roku a ich rezultatem będzie opracowanie replikowalnych modeli dekarbonizacji systemów w Polsce, Litwie, Rumunii i Chorwacji – na wzór tego co udało się przeprowadzić w Danii, uważanej za lidera ciepłownictwa w Europie.

KATEGORIE

POLECANE

ARCHIWUM

WAŻNE

GALERIA

Rok 2021
Zdarta trawa i dwie górki żwiru
Rok 2021
Kobieta i troje mężczyzn za stołem na podwyższeniu, poniżej dwa stoły za którymi siedzą ludzie, i na których stoją błękitne i czarne termosy
Rok 2021
Rok 2021
Rok 2021
Rok 2021

Zobacz także

Ważny punkt na etapie rekrutacji na studia

W jednym miejscu można nie tylko złożyć dokumenty związane z procesem rekrutacyjnym na studia, ale także poznać np. szczegóły zakwaterowania w akademiku czy możliwości finansowanego wsparcia studentów: Punkt Rekrutacyjny naszej uczelni działa do 25 lipca.

Czytaj więcej »