Większe możliwości dla doktorantów naszej uczelni

Godło uczelni i powiewające flagi

Elitarne warsztaty, dodatkowe stypendium oraz kilkutygodniowe staże za granicą – doktoranci Politechniki Opolskiej będą mieli jeszcze większe możliwości. Na ten cel Politechnika Opolska otrzyma finansowanie w ramach programu STER NAWA – umiędzynarodowienie szkół doktorskich.

Projekt dotyczy umiędzynarodowienia szkoły doktorskiej. Mowa zarówno o umiędzynarodowieniu procesu kształcenia jak i procesu badawczego a także pozyskania naukowców zza granicy: młodych, którzy właśnie na politechnice zdobędą stopień doktora, ale także doświadczonych, z dorobkiem, którzy będą promotorami naszych słuchaczy – tłumaczy Anna Pieloch, kierownik Działu Nauki Politechniki Opolskiej.

Na ten cel nasza uczelnia otrzyma finansowanie w ramach programu STER Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Projekt zakłada także zagraniczne staże dla doktorantów. Miesięczne w krajach OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) oraz dwumiesięczne poza OECD. – Najlepsi doktoranci mogą liczyć także na dodatkowe finansowe wsparcie, jeżeli ich działalność badawcza będzie realizowana we współpracy międzynarodowej. Ponadto, w ramach szkoły letniej zaplanowaliśmy elitarne warsztaty międzynarodowe, w której wezmą udział nasi oraz zagraniczni doktoranci oraz zagraniczni naukowcy. Podobne wydarzenie odbędzie się także dla kadry promotorskiej – wylicza Anna Pieloch.

Nowością, w skali kraju, jest także prowadzenie wspólnych doktoratów z uczelnią z Ameryki Łacińskiej. – Jesteśmy po wstępnych rozmowach. Mamy dwie dyscypliny, w których moglibyśmy współpracować. Projekt zakłada przygotowanie umowy, następnie trzeba będzie przygotować program kształcenia – relacjonuje Anna Pieloch.

Politechnika Opolska od dawna współpracuje z uczelniami w Chinach, Portugali, Turcji czy Indiach, teraz czas na bliższą z Ameryką Południową. Brazylia bardzo dynamicznie się rozwija naukowo. Niedawno rozpoczęliśmy współpracę z Indonezją. Jesteśmy otwarci na wymianę doświadczeń. Chciałbym też podkreślić, że mamy co zaoferować. Nasza pozycja na arenie międzynarodowej jest mocna, o czym świadczą prestiżowe, międzynarodowe rankingi – zauważa prof. Grzegorz Królczyk, prorektor ds. nauki i rozwoju Politechniki Opolskiej.

W politechnicznej szkole doktorskiej obecnie kształci się 100 osób. 33 z nich pracuje nad doktoratami wdrożeniowymi. Od tego roku akademickiego szkoła doktorska kształci w 10 dyscyplinach naukowych.Zobacz także