Zostań naszym studentem

Trwa rekrutacja na Politechnikę Opolską

Gdzie jesteś: Strona główna / Wsparcie i stypendia

Wsparcie i stypendia

Jako student Politechniki Opolskiej masz prawo do uzyskania pomocy materialnej i nie tylko.
Na uczelni działa Centrum Pomocy Psychologicznej oferujące bezpłatne, w pełni dyskretne wsparcie. Wystarczy zarejestrować się wysyłając e-mail, by uzyskać fachową pomoc.
Na politechnice działa także Biuro Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, które na bieżąco reaguje na zgłaszane potrzeby i sugestie – do tej pory zakupiono pętle induktofoniczne, skanery biblioteczne, wózki ruchowe, czy Face Controller – komputer sterowany mimiką.
Studenci mogą liczyć także na wsparcie finansowe – w ramach systemu stypendialnego, jakim Politechnika Opolska obejmuje swoich studentów, kandydaci przyjęci na I rok studiów mogą ubiegać się o następujące świadczenia:

  • stypendium socjalne (w roku akademickim 2023/2024 kwota stypendium nie może być większa niż 1900 zł, ale też nie mniejsza niż 1750 zł; w szczególnych przypadkach kwota może być zwiększona o 450 zł);
  • stypendium dla osób niepełnosprawnych (w zależności od stopnia niepełnosprawności 1000 zł, 1100 zł, 1200 zł);
  • zapomogę (maksymalna kwota wynosi 4000 zł);
  • stypendium rektora (studenci I roku studiów II stopnia oraz studenci przyjęci na I rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, którzy są: laureatami olimpiady międzynarodowej albo laureatami lub finalistami olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub medalistami co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie), które w bieżącym roku akademickim wynosi w granicach 650 – 1050 zł.
Dwie studentki uczące się w akademiku. Na biurku rozłożone książki o laptop.
Dwie studentki prezentujące makietę planu urbanistycznego osiedla
Studentka siedząca przed komputerem w sali laboratoryjnej
Studentka stojąca przy rozebranym silniku samochodu osobowego