Wsparcie uczelni dla ratowania dziedzictwa kolejowego

Politechnika Opolska objęła patronat nad Towarzystwem Ochrony Zabytków Kolejnictwa i Organizacji Skansenów w Pyskowicach.

– Nasze towarzystwo, na przestrzeni swojej 26-letniej działalności, zrzesza członków-pasjonatów, którzy wspólnymi siłami starają się ratować i zachować od zapomnienia dziedzictwo związane z transportem kolejowym i przemysłem, który w regionie opolskim i śląskim znikał na naszych oczach. Dawniej była tu masa zakładów przemysłowych, bocznic, które eksploatowały specjalistyczny tabor, a który później, w dużej mierze, był złomowany. Zaczęliśmy więc zbierać ten tabor z hut, z kopalń, z PKP – tłumaczy prezes TOZKiOS Pyskowice Zbigniew Jakubina.

– Bracia Zbigniew i Krzysztof Jakubina, tworząc to Towarzystwo, zapełnili pewną lukę, bo w naszym regionie brakowało upamiętnienia 150 lat historii rozwoju przemysłu i kolei na Górnym Śląsku. To był przecież najbardziej uprzemysłowiony rejon z największą gęstością linii kolejowych – wyjaśnia dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii dr hab. Dawid Bączkowicz.

– Bez pasji nic się nie dzieje i osoby takie są bardzo potrzebne, żeby to nasze dziedzictwo zachować. Na naszej uczelni również pasjonatów nie brakuje, więc świetnie, że te siły się spotkały i że tym wspólnym mianownikiem jest Politechnika Opolska. Cieszymy się, że możemy coś dla tej inicjatywy zrobić – podkreśla rektor dr hab. inż. Marcin Lorenc.

– Podpisanie tej umowy jest dla nas dużym sukcesem. Mamy pewną wiedzę techniczną jeżeli chodzi o sprzęt kolejowy, natomiast potrzebujemy wiedzy merytorycznej, którą posiada Politechnika Opolska, żeby to miejsce ożywić, żeby je dostosować dla osób zwiedzających – wyjawia Zbigniew Jakubina.

– I właśnie w zakresie budowy i promocji skansenu kolejnictwa prowadzonego przez TOZKiOS w Pyskowicach, jako produktu turystycznego, wsparcia udzieli Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii. W zakresie aspektów budowy i utrzymania taboru kolejowego, w tym lokomotyw i wagonów, pomóc może Wydział Mechaniczny, natomiast Wydział Budownictwa i Architektury może udzielić wsparcia w obszarze ewidencji i doradztwa na potrzeby utrzymania zabytkowego kompleksu lokomotywowni w Pyskowicach – uściśla dziekan dr hab. Dawid Bączkowicz i dodaje – to transfer rozwiązań teoretycznych wypracowanych na uczelni i kolejny przykład współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Więcej informacji o działalności i planach Towarzystwa Ochrony Zabytków Kolejnictwa i Organizacji Skansenów w Pyskowicach można znaleźć na stronie https://tozk.pl/.

Zdjęcie wpisowe: stacja Pyskowice, fot. Piotr Borowiak.

KATEGORIE

POLECANE

ARCHIWUM

WAŻNE

GALERIA

Rok 2021
Zdarta trawa i dwie górki żwiru
Rok 2021
Kobieta i troje mężczyzn za stołem na podwyższeniu, poniżej dwa stoły za którymi siedzą ludzie, i na których stoją błękitne i czarne termosy
Rok 2021
Rok 2021
Rok 2021
Rok 2021

Zobacz także

Bezpieczeństwo w budownictwie – wybór czy konieczność?

W 2022 r. w budownictwie, wg danych PIP, w całym kraju zanotowano 534 wypadki przy pracy, w tym aż 86 śmiertelnych. Rok później liczby te zmniejszyły się do 466 i 66 śmiertelnych wypadków. To pokazuje, że warto organizować konferencje, jak ta na Politechnice Opolskiej: „Bezpieczeństwo w budownictwie – wybór czy konieczność?”.

Czytaj więcej »