Gdzie jesteś: Strona główna / Współpraca / Jednostki koordynujące współpracę

Jednostki koordynujące współpracę

Centrum Transferu Technologii

Wspieramy procesy komercjalizacji wyników prac B+R i transferu technologii. Współpracujemy ze środowiskiem naukowym oraz z otoczeniem społeczno-gospodarczym celem transferu wyników badań, prac naukowych i rozwojowych do przemysłu.

Centrum Transferu Technologii

Wspieramy procesy komercjalizacji wyników prac B+R i transferu technologii. Współpracujemy ze środowiskiem naukowym oraz z otoczeniem społeczno-gospodarczym celem transferu wyników badań, prac naukowych i rozwojowych do przemysłu.

Centrum Transferu Technologii

Wspieramy procesy komercjalizacji wyników prac B+R i transferu technologii. Współpracujemy ze środowiskiem naukowym oraz z otoczeniem społeczno-gospodarczym celem transferu wyników badań, prac naukowych i rozwojowych do przemysłu.

Akademickie Biuro Karier

Wspieramy Pracodawców w znalezieniu najbardziej odpowiednich kandydatów do współpracy. Pomagamy Studentom i Absolwentom Politechniki Opolskiej w zawodowym starcie. Łączymy obie grupy, tworząc dla nich przestrzeń do dialogu.

Grupa osób przy stoisku

Akademickie Biuro Karier

Wspieramy Pracodawców w znalezieniu najbardziej odpowiednich kandydatów do współpracy. Pomagamy Studentom i Absolwentom Politechniki Opolskiej w zawodowym starcie. Łączymy obie grupy, tworząc dla nich przestrzeń do dialogu.

Grupa osób przy stoisku

Akademickie Biuro Karier

Wspieramy Pracodawców w znalezieniu najbardziej odpowiednich kandydatów do współpracy. Pomagamy Studentom i Absolwentom Politechniki Opolskiej w zawodowym starcie. Łączymy obie grupy, tworząc dla nich przestrzeń do dialogu.

Grupa osób przy stoisku

Dział Nauki

Dział Nauki wykonuje zadania związane z obsługą administracyjną prowadzonych w Uczelni: badań naukowych i prac rozwojowych, awansów naukowych oraz szkoły doktorskiej.

 

Biuro Projektów Europejskich

Biuro Projektów Europejskich poszukuje możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych przeznaczonych na rozwój Uczelni oraz na prowadzenie badań naukowych finansowanych ze źródeł międzynarodowych.

Biuro Własności Intelektualnej

Zakres działalności Biura ​  własności intelektualnej związany jest z potrzebami Politechniki Opolskiej w zakresie ochrony i korzystania z własności intelektualnej, w tym własności przemysłowej.