III doroczne interdyscyplinarne seminarium doktoranckie doktorantów Politechniki Opolskiej

W dniach 12 i 13 czerwca 2023 roku odbędzie się III doroczne interdyscyplinarne seminarium doktoranckie doktorantów Politechniki Opolskiej. W niniejszym komunikacie zawarte są ogólne informacje na temat ramowego programu seminarium. Program szczegółowy seminarium zostanie podany do wiadomości w komunikacie nr 3.

Dzień 1 (12 czerwca), godzina 8.30 – spotkanie stacjonarne w auli Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej, przy ul. Prószkowskiej 76 Dzień 2 (13 czerwca), godzina 8.00 – spotkanie on-line na platformie MS TEAMS. Informacji szczegółowych udzielają koordynatorzy dyscyplin naukowych oraz Dyrektor Szkoły Doktorskiej Politechniki Opolskiej pod adresami podanymi na stronie internetowej szkoły doktorskiej: https://szkoladoktorska.po.edu.pl/index.php/kontakt

Data wydarzenia:

Od: 2023-06-12 08:30:00

Do: 2023-06-13 14:00:00

Miejsce:

Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii, budynek 9, aula