Otwarcie siłowni plenerowej

Już 08.10.2021r. o godz. 10.00 na terenie nowo wybudowanej siłowni odbędzie się wspólny event integracyjny mający na celu pogłębienie stosunków międzysąsiedzkich społeczności akademickich Uczelni, podczas którego zaplanowano uroczyste otwarcie siłowni oraz szereg atrakcji promujących zdrowy i aktywny tryb życia.

Urządzenie do ćwiczeń na zdartej trawie i stół do tenisa stołowego na bruku

Wybudowana siłownia jest jednym z pierwszych działań w ramach projektu pn.: „AKTYWNI RAZEM! Polsko-czeska współpraca w zakresie  promowania zdrowego stylu życia”, który realizowany jest w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad, Program INTERREG V – A Republika Czeska – Polska, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Kolejne wydarzenia związane z realizacją projektu, którego celem jest nawiązanie, promowanie współpracy i zwiększenie poziomu integracji pomiędzy studentami i pracownikami Politechniki Opolskieja Vysokiej Skoły Banskiej-Technicka Univerzita Ostrava przez wspólną aktywność fizyczną i promowanie zdrowego stylu życia, będą odbywały się do 31.03.2021r.

Data wydarzenia:

Od: 2021-10-08 10:00:00

Do: 2021-10-08 11:00:00

Miejsce:

Osiedle Akademickie