Początek semestru letniego

Wykłady online, pozostałe zajęcia w uczelnianych murach – tak będzie wyglądać forma nauczania w semestrze letnim na Politechnice Opolskiej. Wiadomości Uczelniane …
Studenci i studentka przykręcają nogi taboretu

Semestr letni na Politechnice Opolskiej rozpoczyna się 28 lutego. 
– Zajęcia w semestrze letnim będziemy prowadzić w formie hybrydowej. Tak, jak w poprzednim semestrze, wykłady będą prowadzone w formie zdalnej, natomiast ćwiczenia, laboratoria w formie bezpośredniej, czyli w murach uczelni. Do tradycyjnej formy wracają także lektoraty języków obcych oraz zajęcia z wychowania fizycznego – informuje dr Anida Stanik-Besler, prorektor ds. kształcenia i dydaktyki Politechnice Opolskiej, która podkreśla, że władze uczelni cały czas monitorują sytuację pandemiczną i na tej podstawie dostosowują formę zajęć.

Data wydarzenia:

Od: 2022-02-28 00:01:00

Do: 2022-02-28 23:59:00

Miejsce:

Politechnika Opolska