Posiedzenie Senatu Politechniki Opolskiej

Planowany termin kolejnego posiedzenia zwyczajnego Senatu (terminy)
Posiedzenie Senatu Politechniki Opolskiej

Data wydarzenia:

Od: 2023-11-29 10:00:00

Do: 2023-11-29 13:00:00

Miejsce:

Wydział Mechaniczny, Sala Senatu