Praktyczne zastosowania matematyki na różnych etapach kształcenia

Celem konferencji jest popularyzacja wśród nauczycieli i uczniów szkół ponadpodstawowych oraz starszych klas szkoły podstawowej zastosowania metod matematyki do poszukiwania rozwiązań problemów praktycznych, w tym natury technicznej lub ekonomicznej.

Prelegenci konferencji to osoby o bogatym dorobku dydaktycznym, nauczyciele szkół ponadpodstawowych i Politechniki Opolskiej, chcące podzielić się własnym doświadczeniem oraz sposobami realizacji zajęć, ciekawymi metodami i formami pracy z uczniami na różnym etapie kształcenia. Tematy wystąpień dotykać będą zagadnień matematyki osadzonych w kontekście realistycznym oraz prezentacji sposobu ich rozwiązania, również przy użyciu formalizmu matematycznego do opisu zależności w rzeczywistych układach.

Konferencja kierowana jest do nauczycieli matematyki lub nauczających przedmiotów, w których korzysta się z matematycznych metod jako narzędzia opisu.

Data wydarzenia:

Od: 2023-05-30 09:00:00

Do: 2023-05-30 14:00:00

Miejsce:

Zespół dydaktyczny „Łącznik” Politechniki Opolskiej, Aula Błękitna