Unijne granty podoktorskie – szkolenie online

Biuro Projektów Europejskich Politechniki Opolskiej zaprasza na szkolenie online pn. „Unijne granty podoktorskie – nowy konkurs w programie Horyzont Europa”.

Program Marie Skłodowska-Curie Postdoctoral Fellowships to indywidualne granty badawczo-szkoleniowe dla naukowców ze stopniem doktora. – Mają one na celu rozwój kreatywności i innowacyjnego potencjału naukowców do uzyskania nowych umiejętności poprzez pracę nad indywidualnym interdyscyplinarnym projektem badawczo-szkoleniowym oraz mobilność międzynarodową i międzysektorową – informuje Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE.
Na szkolenie dotyczące programu zaprasza Biuro Projektów Europejskich Politechniki Opolskiej.

Szkolenie skierowanie jest do:
– naukowców, którzy chcą postawić na własny rozwój poprzez realizację indywidualnego projektu badawczo-szkoleniowego w jednostce z sektora akademickiego lub pozaakademickiego zlokalizowanego w dowolnym miejscu na świecie;
– naukowców, którzy chcieliby pełnić rolę opiekuna naukowego dla zaproszonego naukowca z zagranicy w Politechnice Opolskiej.

Szkolenie odbędzie się w środę, 15 września br. w godz. 10-11:30. Poprowadzi je mgr Agnieszka Kwiatkowska, specjalista z Regionalnego Punktu Kontaktowego ds. Programów Badawczych UE Politechniki Śląskiej.
Agenda: omówienie zasad konkursu, kwestie finansowe, niezbędne formularze, sposób składania wniosków, kryteria oceny.
Zgłoszenia przyjmowane są do 14 września do godz. 12:00 w Biurze Projektów Europejskich Politechniki Opolskiej: e-mail: fundusze@po.edu.pl, tel. 77 449 83 55.

Data wydarzenia:

Od: 2021-09-15 08:00:00

Do: 2021-09-15 15:15:00

Miejsce: