XVII edycja „Akademii Rozwoju Przedsiębiorczości – wykłady otwarte prowadzone przez praktyków” – semestr zimowy 2021/2022 r.

W semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 prowadzony będzie siedemnasty cykl spotkań dla studentów pod nazwą „Akademia Rozwoju Przedsiębiorczości – wykłady otwarte prowadzone przez praktyków”.

W Akademii Rozwoju Przedsiębiorczości wezmą udział studenci ostatniego semestru studiów stacjonarnych I stopnia takich kierunków jak: architektura, budownictwo, automatyka i robotyka, elektrotechnika, elektronika przemysłowa, informatyka, informatyka (studia prowadzone w języku angielskim), inżynieria biomedyczna, technologie energetyki odnawialnej, logistyka, technologia żywności i żywienie człowieka, zarządzanie i inżynieria produkcji, energetyka i inżynieria środowiska, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, lotnictwo i kosmonautyka, mechanika i budowa maszyn (studia prowadzone w języku angielskim), wzornictwo przemysłowe.

Więcej o zajęciach na stronie Akademickiego Biura Karier

Data wydarzenia:

Od: 2021-11-03 13:45:00

Do: 2021-11-03 16:45:00

Miejsce:

Akademickie Biuro Karier