XVIII edycja „Akademii Rozwoju Przedsiębiorczości – wykłady otwarte prowadzone przez praktyków” – semestr letni 2021/2022 r.

W semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 prowadzony będzie osiemnasty cykl spotkań dla studentów pod nazwą „Akademia Rozwoju Przedsiębiorczości – wykłady otwarte prowadzone przez praktyków”.
  • Dla kogo jest Akademia Rozwoju Przedsiębiorczości?

W Akademii Rozwoju Przedsiębiorczości wezmą udział studenci ostatniego semestru studiów stacjonarnych I stopnia takich kierunków jak: architektura, budownictwo, automatyka i robotyka, elektrotechnika, elektronika przemysłowa, informatyka, informatyka (studia prowadzone w języku angielskim), inżynieria biomedyczna, technologie energetyki odnawialnej, logistyka, technologia żywności i żywienie człowieka, zarządzanie i inżynieria produkcji, energetyka i inżynieria środowiska, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, mechanika i budowa maszyn (studia prowadzone w języku angielskim), wzornictwo przemysłowe.

Więcej o zajęciach na stronie Akademickiego Biura Karier

Data wydarzenia:

Od: 2022-04-27 13:45:00

Do: 2022-04-27 16:15:00

Miejsce:

Akademickie Biuro Karier