XXX Opolskie Dni Elektryki

Dziekan Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej dr hab. inż Andrzej Cichoń, prof. PO oraz Prezes Oddziału Opolskiego SEP inż. Janusz Pisarek mają zaszczyt zaprosić na  XXX Opolskie Dni Elektryki, które odbędą się 7 czerwca 2022 w Auli Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej.
930 –1000Otwarcie XXX Opolskich Dni Elektryki – JM Rektor Politechniki Opolskiej, Prezes Oddziału Opolskiego SEP, wystąpienia zaproszonych gości

Szczegółowy program …

Data wydarzenia:

Od: 2022-06-07 09:30:00

Do: 2022-06-07 16:00:00

Miejsce:

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki